Referat Organizacyjny

Kierownik Referatu - Jolanta Mikuła
ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pozyskiwanie środków zewnętrznych, kadry

Dominika Jonek - język niemiecki jako język pomocniczy w Urzędzie Gminy, współpraca z gminami partnerskimi, pozyskiwanie  i rozliczenie środków unijnych, promocja gminy

Beata Ścigała - Sekretariat, biuro Rady Gminy

NUMERY TELEFONÓW :
77 4695524
77 4695525
77 4695283
77 4695483
77 4695565
77 4695206
po wybraniu dowolnego z wyżej podanych  numerów można poczekać na zgłoszenie się centrali lub wybrać odpowiedni numer wewnętrzny:

  • 204 - Kierownik Referatu, ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, promocja gminy
  • 100 - Sekretariat, Biuro Rady Gminy


,
djonek@dobrzenwielki.pl