Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Specjalista w Dziale oceny i wyboru projektów

Wszystkie osoby zainteresowane pracą w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska zachęcamy do zapoznania się z załączonym ogłoszeniem o naborze oraz warunkami, jakie musi spełnić kandydat na stanowisko:

http://aglomeracja-opolska.pl/pl/content/og%C5%82oszenie-o-naborze-na-stanowisko-specjalista-w-dziale-oceny-i-wyboru-projekt%C3%B3w-4