Wycinka suchych i chorych drzew w Parku SRI - pielęgnacje i odnowa drzewostanu