Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych

Kierownik Referatu - Stefan Warzecha
Z-ca Kierownika Referatu - Piotr Jonek

Krystiana Sośnik - zagospodarowanie przestrzenne,gospodarka mieszkaniowa, ewidencja budynków nowo rozpoczynanych i oddawanych do użytku, ewidencja zabytków, gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Teresa Brzuchowska - ewidencja i utrzymanie dróg, zajęcie pasa drogowego, uzgodnienie lokalizacji sieci przyłączy i zjazdów

Rafał Parzonka - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego, oświetlenie ulic

Stanisław Żebrowski - inwestycje wod- kan. centralne ogrzewanie,  gazowe

Joanna Kurtz - zamówienia publiczne

NUMERY TELEFONÓW :
77 4695524
77 4695525
77 4695283
77 4695483
77 4695565
77 4695206
po wybraniu dowolnego z wyżej podanych  numerów można poczekać na zgłoszenie się centrali lub wybrać odpowiedni numer wewnętrzny:

  • 121- Kierownik Referatu
  • 211 - Z-ca Kierownika Referatu
  • 119,116 - fax
  • 301 - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego, podziały działek
  • 120 - nadzór w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacji
  • 216 - zamówienia publiczne
  • 219 - ewidencja i utrzymanie dróg, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa

jkurtz@dobrzenwielki.pl