Konsultacje z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zmiany granic Gminy

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH  W SPRAWIE ZMIANY  GRANIC GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki odbędą się w dniach od 10 lutego 2016r. do 24 lutego 2016r.

W konsultacjach może wziąć udział KAŻDY MIESZKANIEC GMINY, niezależnie od wieku i miejsca zameldowania.

Udział w konsultacjach polega na wypełnieniu Ankiety konsultacyjnej i udzieleniu odpowiedzi na zawarte w tej ankiecie pytanie:

„Czy jest Pani/Pan za zmianą granic Gminy Dobrzeń Wielki, polegającą na  wyłączeniu z Gminy Dobrzeń Wielki obszaru sołectw: BORKI, CZARNOWĄSY, KRZANOWICE i ŚWIERKLE oraz części sołectw BRZEZIE i DOBRZEŃ MAŁY, i włączeniu tego obszaru do Miasta Opola?”


Osoby, które są przeciwne zmianie granic Gminy Dobrzeń Wielki postawią znak „X” w polu JESTEM PRZECIW, osoby opowiadające się za zmianą granic gminy, postawią znak „X” w polu JESTEM ZA, a osoby niezdecydowane - w polu WSTRZYMUJĘ SIĘ.

  • Na formularzu Ankiety konsultacyjnej należy wpisać swoje dane: Imię i Nazwisko, Adres zamieszkania oraz złożyć własnoręczny podpis opatrzony datą.

 

Arkusze ankiet  konsultacyjnych można uzyskać i po wypełnieniu złożyć:

  • u osób upoważnionych przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, odwiedzających mieszkańców w ich domach;
  • w Urzędzie  Gminy w Dobrzeniu Wielkim;
  • w szkołach i przedszkolach (publicznych) na terenie Gminy;
  • u wszystkich sołtysów (w miejscu ich zamieszkania);
  • na stronie internetowej gminy www.dobrzenwielki.pl (odsyłamy na adres konsultacje@dobrzenwielki.pl)

Swoją opinię przy pomocy ankiety konsultacyjnej można wyrazić tylko jeden raz.

  • W ramach konsultacji mieszkańcy mogą również zgłaszać pisemne opinie, wnioski i uwagi, które można składać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz u wszystkich sołtysów w gminie. Podanie danych osobowych (jak w ankiecie konsultacyjnej) jest niezbędne.

PDFANKIETA KONSULTACYJNA.pdf