Zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami Powiatu Opolskiego

STAROSTA OPOLSKI W RAMACH
KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW POWIATU OPOLSKIEGO

22 lutego 2016 roku o godzinie 18.00
do auli Kościoła św. Jadwigi Śląskiej
w Opolu, ul. Drzymały 1 (kościół seminaryjny)

 
Temat: POSZERZENIE GRANIC OPOLA KOSZTEM
POWIATU OPOLSKIEGO

 

Serdecznie zapraszam