Akcja ZIMA 2016

Zakończyły się ferie zimowe dla dzieci i młodzieży w szkołach na terenie województwa opolskiego.

Poniżej opis zorganizowanego wypoczynku zimowego przygotowanego na terenie gminy Dobrzeń Wielki.

Informacyjnie dla rodziców pracujących, planujących urlopy wakacyjne, podaję czas opieki nad dziećmi w czasie tegorocznych wakacji: 4 lipca – 12 sierpnia 2016.

 

                                            Z-ca Wójta

                                          Irena Weber

 

Akcja „Zima 2016”

Dzięki współpracy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim akcja „Zima 2016” w gminie Dobrzeń Wielki mogła jak co roku znów się odbyć. Opieka nad dziećmi, podczas trwania ferii zimowych, zorganizowana była w siedmiu sołectwach gminy, w okresie od 01 do 12 lutego 2016 roku. Zajęcia prowadzone były od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 14:00. Zorganizowany wypoczynek był całkowicie bezpłatny dla rodziców.   

Tematem przewodnim tegorocznej akcji było hasło POZNAJEMY OWOCE WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI. W każdym dniu trwania akcji omawiane były poszczególne owoce. Dzieci poznawały jakie witaminy, cenne dla zdrowia człowieka, zawiera każdy z owoców. Rozpoznawały je poprzez dotyk, zapach i smak.
W zajęciach rekreacyjnych i edukacyjno-kulturalnych, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę, brało udział około 80 dzieci w wieku 5 - 15 lat, które codziennie zapewnione miały drugie śniadanie, dzięki wsparciu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.

Podczas zorganizowanego wypoczynku realizowane były:

  • gry i zabawy świetlicowe,

  • zajęcia plastyczno-techniczne,

  • zajęcia edukacyjno-kulturalne,

  • zajęcia sportowe i ruchowe zorganizowane w świetlicach wiejskich oraz na salach gimnastycznych szkół, funkcjonujących na terenie gminy,

  • spacery na świeżym powietrzu.

We wszystkich świetlicach wiejskich na terenie gminy, dla uczestników akcji, prowadzone były, przez wykwalifikowanych instruktorów, zajęcia żonglerki oraz Zumby a także zajęcia taneczne dla grupy działającej przy GOK w Dobrzeniu Wielkim.

W dniu 12 lutego 2016 roku dla wszystkich uczestników Akcji „Zima 2016”, zorganizowany został przez firmę z Wrocławia pokaz węży. W tym samym dniu odbyła się także zabawa taneczna dla wszystkich dzieci.

Oprócz tego, dla MAŁEJ ORKIESTRY DĘTEJ działającej przy GOK w Dobrzeniu Wielkim, podczas ferii zimowych prowadzone były zajęcia
przez dyrektora ZS w Chróścicach, pana Mirosława Gutkę.

Dzieci i młodzież podczas tegorocznych ferii korzystała również z hali widowiskowo-sportowej w ZS w Dobrzeniu Wielkim.

Zorganizowane były następujące zajęcia sportowe:
 - 2,4.02.2016r. w godz.11:30-13:00 - piłka siatkowa,
- 3.02.2016r. w godz. 11:30-13:00 - piłka nożna,
- 5.02.2016r. w godz. 9:30-12:30 - Ferie Zimowe na Sportowo (przedszkola),
- 4,11.02.2016r. w godz.13:00-16:00 - piłka koszykowa.

Uczestnicy Akcji „Zima 2016” na długo zapamiętają przyjazną atmosferę jaka towarzyszyła im każdego dnia podczas wspólnych zabaw i spacerów.    

Spotkanie podsumowujące Akcję odbyło się dnia 11.02.2016r. Głównym celem podjętej akcji zimowej było zorganizowanie opieki i zapewnienie efektywnego oraz czynnego spędzania wolnego czasu, przez dzieci i młodzież z terenu gminy Dobrzeń Wielki.

Opracowała: Adriana Pietrzyk we współpracy z Panem Helmutem Starostą - Kierownikiem ds. rekreacji i turystyki przy GOK
w Dobrzeniu Wielkim.