OGŁOSZENIE

SOŁTYS I RADA SOŁECKA WSI CZARNOWĄSY INFORMUJĄ, ŻE W DNIU 24 LUTEGO 2016r.

O GODZ. 1800 W SALI WIEJSKIEJ W CZARNOWĄSACH PRZY UL. WOLNOŚCI 91 ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE

Z PREZYDENTEM MIASTA OPOLA 

PANEM ARKADIUSZEM WIŚNIEWSKIM

NA TEMAT „NIE DLA ROZDZIELENIA GMINY”.

      
Sołtys wsi Czarnowąsy