INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w czwartek 3 marca 2016 r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.

Porządek obrad:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki, polegającej na wyłączeniu z Gminy Dobrzeń Wielki obszaru sołectw: Borki, Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle oraz części sołectw Brzezia i Dobrzenia Małego i włączeniu tego obszaru do Miasta Opola.

 2. Zmiana budżetu gminy na rok 2016 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

 5. Interpelacje.

 6. Sprawy różne.

                                                                       Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                 Dobrzeń Wielki
                                                                                 Klemens Weber

PDFProjekty Uchwał na sesję w dniu 03.03.2016r..pdf