Informator Kulturalny Aglomeracji Opolskiej

Informator Kulturalny Aglomeracji Opolskiej stanowi kompendium wiedzy nt. wydarzeń, które będą miały miejsce w marcu br. na terenie gmin Aglomeracji.

Informacje zawarte w materiale pochodzą z Wydziałów Promocji Urzędów Gmin.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach.

Informator jest dostępny TUTAJ