Sołectwo Kup

Sołtys - Janusz Piontkowski, zam.Kup, ul. Brynicka 27,