INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że w czwartek dnia 7 kwietnia 2016r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki.  Początek obrad o godz. 1530.

Porządek obrad:

1.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia   budżetu gminy na rok 2016r.
2.  Uchwała zmieniająca uchwałę  w sprawie  wieloletniej prognozy finansowej.

3. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego  pn.:”Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap I”

- informacja
- dyskusja
- podjęcie uchwały

4. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
- informacja
- dyskusja
- podjęcie uchwały

5. Interpelacje
6. Sprawy różne


                                      Przewodniczący Rady Gminy
                                                 Dobrzeń Wielki
                                               Klemens Weber