WIZYTA W GMINIE HEUCHELHEIM

W dniach od 8 – 12 września 2011r.,  26-osobowa delegacja samorządowa gminy Dobrzeń Wielki udaje się do gminy partnerskiej Heuchelheim w Niemczech.

Udział w wyjeździe biorą: Wójt Gminy, radni obecnej, bądź poprzednich kadencji, pracownicy urzędu oraz dyrektorzy przedszkoli.

Tematem wiodącym tegorocznej wizyty jest – „Organizacja opieki nad dziećmi młodszymi, w szczególności, w przedszkolach”,

połączona ze zwiedzaniem placówek przedszkolnych.


Zastępca Wójta Gminy

Irena Weber