W Świerklach „grubsza” robota

roboty16.jpeg

 

            Zajechały maszyny i się zaczęło. Metodycznie metr po metrze zaczęły zrywać zniszczone czasem fragmenty jednolitej kiedyś betonowej nawierzchni placu i ciągu komunikacyjnego między zapleczem Sali Wiejskiej, a budynkiem socjalno-przedszkolnym (patrząc w poprzek miejsca robót) i ul. Mickiewicza, a budynkiem gospodarczym, przynależnym Sali Wiejskiej, a tzw. stodołą (patrząc wzdłuż ciągu terenu budowy). Prace przebiegają sprawnie, tak że już rozprowadzone jest kruszywo podłoża i za moment będzie kładziona kostka. W sumie 266 m2 za kwotę 50144 zł brutto (środki tzw. Funduszu Sołeckiego i dodatkowe, całość z budżetu gminy na 2016 r.). Roboty wykonuje Firma Usługowo-Handlowa Piekorz z Dobrzenia Małego. 

                                                                       J. Moczko – Świerklanin