INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że w czwartek dnia 19 maja 2016r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki.  Początek obrad o godz. 1530.

Porządek obrad:

1.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia   budżetu gminy na rok 2016r.

2.  Uchwała zmieniająca uchwałę  w sprawie  wieloletniej prognozy finansowej.

3. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki
- informacja
- dyskusja
- podjęcie uchwały

4.  Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r.o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015”
              - informacja Zastępcy Wójta

5. Interpelacje

6. Sprawy różne

                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                             Dobrzeń Wielki
                                                            Klemens Weber

 

Gwiazdka Polecamy

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki.