Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia 08.06.2016r.  w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi dotyczący wodociągu publicznego Czarnowąsy zaopatrującego miejscowości: Czarnowąsy, Krzanowice

Na podstawie wyników badanych próbek wody pobranej w dniu 07.06.2016 roku stwierdzono, iż woda z wodociągu publicznego w Czarnowąsach jest przydatna do spożycia pod kątem bakteriologicznymi spełnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

PDFKomunikat.pdf