K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 8 lipca 2016 r.

W związku z zarządzonymi na dzień 25 września 2016 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Dobrzeń Wielki uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 403 § 2 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Opolu I do dnia 18 lipca 2016 r. (poniedziałek)
w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, ul. Piastowska 14, pok. 120. Zawiadomienia należy składać w godzinach pracy Delegatury, tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

Ponadto zawiadamiam, że zgodnie z art. 178 § 1 ustawy – Kodeks wyborczy, pełnomocnicy komitetów wyborczych, którzy zgłaszać będą listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Dobrzeń Wielki, mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim. Zgłoszenia na obowiązujących formularzach należy również składać do Komisarza Wyborczego w Opolu I (adres j. w.), w terminie do dnia 27 lipca 2016 r. do godz. 15:30.

Formularze dla komitetów wyborczych ustalone przez Państwową Komisję Wyborczą dostępne są na stronie internetowej: opole.kbw.gov.pl oraz
w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

Komisarz Wyborczy w Opolu I

/-/ Jarosław BENEDYK

Gwiazdka Polecamy

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki.