INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja  odbędzie się w czwartek dnia 28 lipca 2016r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Analiza aktualnej sytuacji po zatwierdzeniu przez rząd poszerzenia granic miasta Opola o część terenu naszej gminy.

                                      Przewodniczący Rady Gminy  Dobrzeń Wielki
                                                             Klemens Weber