Informacja o terminie sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.
Sesja odbędzie się w czwartek dnia 18 sierpnia 2016. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.
Proponuję następujący porządek obrad:
1. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015 – 2020.
- informacja Wójta
- dyskusja
- podjęcie uchwały
2. Uchwała w sprawie objęcia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
- informacja Wójta
- dyskusja
- podjęcie uchwały
3. Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego
- informacja Wójta
- dyskusja
- podjęcie uchwały
4. Interpelacje
5. Sprawy różne

                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                                 Dobrzeń Wielki
                                                Klemens Weber

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 18.08.2016r..pdf

PDFwniosek TK.pdf