Nauczyciele mianowani złożyli ślubowanie

W dniu 24 sierpnia 2016r. przeprowadzone zostały postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w Gminie Dobrzeń Wielki. W komisjach, egzaminacyjnych powołanych przez Wójta Gminy zasiedli: przedstawiciel Urzędu Gminy, eksperci z listy MEN, przedstawiciel Kuratorium Oświaty i dyrektorzy placówek zatrudniających egzaminowanych. Do tegorocznego egzaminu przystąpiły trzy nauczycielki, ubiegające się o stopień nauczyciela mianowanego. Wszystkie zdały egzamin pomyślnie.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, pedagog chcąc uzyskać stopień nauczyciela mianowanego, musi odbyć prawie trzyletni staż i zdać egzamin oraz złożyć ślubowanie, które jest ostatnim etapem do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Dlatego też, podczas narady kadry kierowniczej placówek oświatowych gminy Dobrzeń Wielki, w dniu 30 sierpnia 2016 r., nauczyciele awansujący złożyli uroczyste ślubowanie. Po ślubowaniu nauczyciele odebrali z rąk  Wójta Gminy –  Henryka Wróbla akty nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Nauczycielami awansującymi są: mgr Patrycja Henke – nauczycielka wychowania przedszkolnego z 8-letnim  doświadczeniem, pracująca w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim  oraz mgr Sylwia Kuś – również nauczycielka wychowania przedszkolnego, 11 lat stażu w zawodzie, pracująca w Publicznym Przedszkolu w Czarnowąsach i mgr Justyna Szwarcbach – 8 lat stażu pracy, pracująca również w Publicznym Przedszkolu w Czarnowąsach.

Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu - nauczyciela dyplomowanego. Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczyciela wiedzy i umiejętności zawodowych.

Serdecznie gratulacje wraz z życzeniami dalszego rozwoju zawodowego !

                                                                                                Zastępca Wójta Gminy

                                                                                                        Irena Weber

IMG_0289.jpeg IMG_0290.jpeg IMG_0292.jpeg IMG_0293.jpeg IMG_0294.jpeg