Stypendia motywujące Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

            Rzetelna praca nauczycieli i ambitne podejście do nauki dzieci i młodzieży, przekładają się na wielkie sukcesy uczniów. To  z kolei, daje możliwość Wójtowi Gminy, na podstawie Uchwały Nr XLI/422/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31.07.2014r., docenienia uczniów w postaci stypendiów motywujących.

            Dnia 27 września Komisja Stypendialna, powołana Zarządzeniem Nr 0050.1.116.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, z dnia 15.09.2016, rozpatrzyła złożone wnioski. Na tej podstawie Wójt Gminy – Henryk Wróbel przyznał za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016, aż 158 uczniom stypendia motywujące. I tak: stypendia naukowe otrzymuje 26 uczniów, aż 69 stypendia artystyczne i niewiele mniej, bo 63 stypendia sportowe.

            Tym wspaniałym uczniom gratulujemy i życzymy, by zapał do nauki, wiedzy i osiągnięć, również im towarzyszył w obecnym roku szkolnym.

            Szczegółowe dane, dotyczące przyznanych stypendiów, zawierają poniższe załączniki.

                                                    Zastępca Wójta Gminy
                                                            Irena Weber

PDFZS-P Kup.pdf
PDFZS Dobrzeń Wielki.pdf
PDFZS Czarnowąsy.pdf
PDFZS Chróścice.pdf
PDFPSP z OS Dobrzeń Wielki.pdf