Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

 

Konsultacje społeczne przeprowadzenie będą w okresie od dnia 16 listopada do dnia 24 listopada 2016 r., do godziny 13.00.
Opinie, uwagi i propozycje można przekazać w formie pisemnej:

  •  pocztą tradycyjną
  • drogą elektroniczną na adres: 
  • bądź składać bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
    ul. Namysłowska 44, w godzinach pracy urzędu.                                                                                                                                                                                                                        

Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po godzinie 13.00 dnia  24 listopada 2016 r., jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.

PLIKI DO POBRANIA:
DOCZarządzenie Wójta zał 2 formularz konsultacji.doc
PDFZarządzenie Wójta zał 1 ogłoszenie.pdf
PDFZarządzenie Wójta.pdf
PDFProgram Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2017.pdf