INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja odbędzie się w czwartek dnia 24 listopada 2016. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.
Proponuję następujący porządek obrad:
1. Zmiana budżetu gminy na rok 2016 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej
- informacja Skarbnika Gminy
- opinia Komisji Budżetu i Finansów
- dyskusja
- podjęcie uchwał
2. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobów gminnych nieruchomości
- informacja Wójta
- opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego
- dyskusja
- podjęcie uchwały
3. Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”
- informacja Z-cy Wójta
- Opinia Komisji Oświaty
- dyskusja
-podjęcie uchwały
4. Uchwała w sprawie zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki jaka ma wejść w życie 1 stycznia 2017 roku oraz przeprowadzeniu konsultacji
- informacja Wójta Gminy
- dyskusja
-podjęcie uchwały
5. Interpelacje
6. Sprawy różne

                                        Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
                                                               Klemens Weber

PDFProjektu uchwał na sesję w dniu 24.11.2016r.pdf

Gwiazdka Polecamy

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki.