NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje, że w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44  funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Opolski. Porady prawne dla osób uprawnionych świadczone są dwa razy w tygodniu:
- w każdy wtorek      od godz. 8.00 do 13.00
- w każdy piątek       od godz. 8.00 do 13.00.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się na parterze, w pokoju nr 4 obok Sali Narad (tel. 77 46 95 483  wew. 213).
Podmiotem obsługującym jest Fundacja MŁODZI LUDZIOM , Borysław 49, 96-130 Głuchów.

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna (jakie dokumenty należy okazać)

 • osobom, które nie ukończyły 26 lat (dokument tożsamości),
 • osobom, które ukończyły 65 lat (dokument tożsamości),
 • osobom, które posiadają Kartę Dużej Rodziny (ważna Karta Dużej Rodziny),
 • osobom które, w okresie roku poprzedzającego zostały przyznane świadczenia z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec którychw tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (decyzja o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia),
 • osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (oświadczenie,
 • osobie, która jest w ciąży (dokument potwierdzający ciążę),
 • kombatantom (ważna legitymacja kombatanta lub stosowne zaświadczenie),
 • weteranom (ważna legitymacja weteran).

 

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy,z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, za wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

PDFWykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r.pdf

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki