NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje, że od dnia 1 stycznia 2017r. w Urzędzie Gminy  w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44  funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Opolski. Porady prawne dla osób uprawnionych świadczone są dwa razy w tygodniu:
- w każdy wtorek  od godz. 9.00 do 13.00
 - w każdy piątek   od godz. 9.00 do 13.00.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się na parterze, w pokoju nr 4 obok Sali Narad  (tel. 77 46 95 483  wewn.213).
Podmiotem obsługującym jest Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1,  10-544 Olsztyn.

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna (jakie dokumenty należy okazać)

 • osobom, które nie ukończyły 26 lat (dokument tożsamości),
 • osobom, które ukończyły 65 lat (dokument tożsamości),
 • osobom, które posiadają Kartę Dużej Rodziny (ważna Karta Dużej Rodziny),
 • osobom które, w okresie roku poprzedzającego zostały przyznane świadczenia z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec którychw tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (decyzja o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia),
 • osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (oświadczenie,
 • osobie, która jest w ciąży (dokument potwierdzający ciążę),
 • kombatantom (ważna legitymacja kombatanta lub stosowne zaświadczenie),
 • weteranom (ważna legitymacja weteran).

 

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy,z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, za wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Gwiazdka Polecamy

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki.