Informacja dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

W czasie trwania ferii zimowych od 13 – 24 lutego 2017, dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych,  prowadzony będzie zorganizowany wypoczynek zimowy.  W załączeniu plakat informacyjny oraz regulamin i zgody rodziców.

Zainteresowani rodzice dostarczają podpisane zgody oraz regulamin, najpóźniej  do 6 lutego 2017, do szkoły w swojej miejscowości.  

Proszę o terminowe załatwienie sprawy, gdyż całość akcji wymaga dobrego przygotowania i organizacji.

                                                                                         Zastępca Wójta Gminy
                                                                                                   Irena Weber
DOC5. REGULAMIN ZGODA RODZICA.doc

Akcja zima.jpeg