Zmiana terminu wywozu odpadów

Zmiana terminów selektywnej zbiórki odpadów dla części Dobrzenia Wielkiego.jpeg