Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego


Całodobowy telefon do Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego:

607 292 333

609 551 364

Pomoc w zagrożeniach:
Pogotowie Ratunkowe tel. 999
Straż Pożarna tel. 998
Policja tel. 997
z telefonów komórkowych 112

Sygnały o zagrożeniu:

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje, ostrzeżenia, komunikaty


sms.jpeg