Rozstrzygnięcie konkursu „STOP PRZEMOCY”

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrzeniu Wielkim informuje, że konkurs plastyczny organizowany wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Dobrzeniu Wielkim pod hasłem  „STOP PRZEMOCY” został zamknięty.

W konkursie udział wzięli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych gminy Dobrzeń Wielki:

- Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi ( w skrócie PSP z OS) w Dobrzeniu Wielkim  (25 uczniów);

- Publicznej Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup (2 uczniów).

            Ogółem złożono 27 prac spośród, których wyłoniono następujących laureatów:

I miejsce – Julia –   uczennica klasy VI a  PSP z OS w Dobrzeniu Wlk.

II miejsce – Maja –   uczennica klasy V b  PSP z OS Dobrzeń Wlk.

III miejsce - Nikola –    uczennica klasy VI b  PSP z OS Dobrzeń Wlk.

III miejsce – Oliwier – uczeń klasy IV a  PSP z OS Dobrzeń Wlk.

Uczestnicy konkursu wykazali się dużym zrozumieniem tematu i uzdolnieniami plastycznymi, za co zostali nagrodzeni.

Dziękujemy wszystkim uczniom biorącym udział, nagrodzone prace zostają umieszczone na stronie internetowej : www.gops.dobrzwielki.pl oraz: www.dobrzenwielki.pl.

Sporządził:D.B., Dobrzeń Wielki, 28 kwiecień 2017r.    

       Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

                       Łukasz Papciak
 

I miejsce.jpeg II miejsce.jpeg III miejsce.jpeg III2 miejsce.jpeg