Granty

W dniach 03.08.2017 - 01.09.2017 przyjmowane będą wnioski o powierzenie grantów, zgodnie z zakresami podanymi w ogłoszeniach 5-9/2017/G z dnia 06.07.2017 r.  Niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej: http://stobrawskiszlak.pl/1245/granty.html.

Link do zakładki z ogłoszeniami o naborach: http://stobrawskiszlak.pl/891/2028/nabory.html

plakat granty.jpeg