Zakończenie budowy drogi łączącej miejscowości Dobrzeń Wielki i Chróścice.

PROW_loga.png
Gmina Dobrzeń Wielki zakończyła  realizację zadania pn.

Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich w miejscowości Dobrzeń Wielki i ul. Stawy w miejscowości Chróścice” dofinansowanej ze środków  Europejskiego Funduszu  Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wartość inwestycji wynosi  2 575 025,92zł brutto. Gmina otrzymała pomoc  ze środków  EFRROW w formie  refundacji w wysokości  63,63% poniesionych  kosztów kwalifikowalnych.

W wyniku realizacji inwestycji została  wybudowana droga  pomiędzy  miejscowościami:  Chróścice i Dobrzeń Wielki o długości 1,499 km. Nowa droga stanowi alternatywną trasę dla mieszkańców  oraz możliwość wytyczenia objazdu w sytuacji remontu bądź zamknięcia  drogi wojewódzkiej nr 457.

20170710_201916.jpeg 20170710_201705.jpeg 20170710_201635.jpeg 20170709_205443.jpeg