Zakończono budowę ścieżki rowerowej

RPOWO 2014-2020.jpeg

Zakończono realizację zadania  pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż  drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym  miejscowości Popielów i Chróścice wraz z budową  parkingów Bike & Ride  w Popielowie i Dobrzeniu Wielkim.”

Zadanie zostało  zrealizowane w projekcie partnerskim pn. „Budowa  infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim - etap I” ze  środków Europejskiego  Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa  Opolskiego na lata 2014 - 2020   w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

Wartość inwestycji  po stronie Gminy Dobrzeń Wielki wyniosła 1 599 311,80 zł brutto.
Zadanie obejmowało budowę ścieżki rowerowej pomiędzy miejscowościami Chróścice  i Stare Siołkowice o długości 1, 48 km wraz z budową oświetlenia oraz parkingu Bike & Ride w Dobrzeniu Wielkim.