Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Józefa Pękali,

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś.P. Józefa Pękali,
długoletniego Dyrektora Elektrowni „Opole”, a następnie Prezesa Zarządu Elektrowni „Opole” S.A.
wielkiego Przyjaciela naszej Gminy, wyróżnionego przez Mieszkańców Gminy
Tytułem Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Wielki.

jpękala.jpeg

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Cześć Jego pamięci.
Wójt i Rada Gminy Dobrzeń Wielki