Spotkania informacyjno - promocyjne dotyczące grantów

plakat.jpeg

Swój udział w spotkaniu można zgłaszać wypełniając formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać na maila: lub dostarczyć osobiście do biura LGD, do dnia 21.07.2017 r. Formularz zgłoszeniowy: DOCformularz-granty.doc