Petycje złożone w 2017r.

Petycje złożone w 2017r.

  1.  
  1. Numer w Rejestrze petycji:1/2017
  2. Numer kancelaryjny: Or.152.2.2017
  3. Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję: Szulc-Efekt sp. z o.o.
  4. Data wpływu do Urzędu Gminy: 08.09.2017r.
  5. Przedmiot petycji: Żądanie dotyczące przekazania przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki petycji i wniosku przesłanego przez Podmiot wnoszący petycję wszystkim Dyrektorom szkół podstawowych w Gminie.
  6. Treść petycji – PDFPetycja 2017- Szulc -Efekt żądanie przesłania petycji i wniosku do szkół.pdf
  7. Przebieg postępowania:
  • Petycję i wniosek przekazano Dyrektorom szkół podstawowych w Gminie Dobrzeń Wielki w dniu 12 września 2017r.- zgodnie z żądaniem zawartym w petycji.
  • Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wysłano do Podmiotu Wnoszącego Petycje w dniu 12 września 2017r. na adres: PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.pdf