VIII Stobrawski Festiwal Piosenki Turystycznej

plakat VIII Stobrawski Festiwal Piosenki Turystycznej.jpeg

Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej http://stobrawskiszlak.pl/539/aktualnosci.html w zakładce: Stobrawski festiwal piosenki turystycznej.