Komunikat RSO: Niewielkie ilości izotopu ruten-106

Na terenie Europy, w tym w Polsce, wykryto niewielkie ilości izotopu promieniotwórczego ruten-106. Aktualne wskazania krajowych stacji pomiarowych potwierdzają obecność tego izotopu w powietrzu, jednak w ilościach nie mających żadnego wpływu na zdrowie ludzkie. Czy należy podejmować działania? Nie należy podejmować żadnych działań, a w szczególności przyjmować preparatów z jodem. Najwyższe stężenie rutenu wstępnie oznaczone na terenie Polski wynosi 6,4 mBq/m3. Jest to bardzo niewielka ilość. Oznacza to, że człowiek musiałby wdychać powietrze z wykazanym stężeniem rutenu-106 przez okres wielokrotnie przekraczający czas życia ludzi, aby otrzymać roczną dawkę promieniowania jonizującego uznawaną za bezpieczną (tj. 1 milisievert). Wyniki krajowych pomiarów mocy dawki dostępne są tutaj: http://paa.gov.pl/monitoring.html Wyniki pomiarów mocy dawki na terenie Europy dostępne są tutaj: https://remap.jrc.ec.europa.eu

Komunikat jest ważny od 04-10-2017 15:49:00 do 18-10-2017 00:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania