Program STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

Oddział opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych informuje, że rozpoczęła się kolejna edycja programu „STUDENT II  – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”. Zgodnie z procedurami realizacji programu termin składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki wyznaczono od dnia 10.09.2011 r. do 10.10.2011 r. w danym roku nauki.

Więcej informacji: www.pfron.org.pl