Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na drodze gminnej ul. Norweskiej w miejscowości Brzezie