WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

 

 

Miejscowość

Położenie

 

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia użytkowa mieszkania

Dobrzeń Wielki

Namysłowska 111/2

1261/140 arkusz mapy 4

Lokal:OP1O/00081772/8

Grunt:OP1O/00024411/3

54,50 m²

 

 

Opis: Lokal mieszkalny nr 2, wraz z pomieszczeniami  przynależnymi – piwnicą nr 2, pomieszczeniem gospodarczym nr 2, garażem nr 1 i udziałem w  nieruchomości wspólnej w 195/1000 cz., oznaczonej jako działka nr 1261/140 arkusz mapy 4, obręb Dobrzeń Wielki, położonym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Nieruchomość położona w terenie gruntów zabudowanych, bezpośrednio przy drodze ul. Namysłowskiej z bezpośrednim dojazdem drogą asfaltową.

 

Przeznaczenie: sprzedaż najemcy

 

Cena nieruchomości 38 020 zł.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy ustalam do dnia 14 listopada 2011 r.

 

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, w terminie od 29 września do 20 października 2011 r., oraz w biuletynie informacji publicznej urzędu www.bip.dobrzenwielki.pl. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.