Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Spisz się przez internet na spis.gov.pl.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

PROWOD Sp. z o. o. ul. Rynek 4, 46-082 Kup informuje mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki, iż na podstawie decyzji wydanej przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

W taryfach planowanych na kolejne trzy lata Spółka musiała uwzględnić wymogi nowych przepisów, a także prognozowane zmiany wskaźników ekonomicznych. Tym samym w taryfach zaplanowano m.in. przewidywany poziom inflacji, opłaty za usługi wodne wyliczone zgodnie z obowiązującym nowym Prawem Wodnym, a także koszty związane z realizacją inwestycji wodno-kanalizacyjnych i ich późniejszą eksploatacją.

Wzrost cen wody wynika ze zmian w Prawie Wodnym, które odgórnie narzuca na Spółkę obowiązek naliczania w taryfie opłat za usługi wodne za pobór wód.

Wzrost cen odprowadzanych ścieków spowodowany jest głównie kosztami związanymi z realizowaną inwestycją pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim”. Stara oczyszczalnia po 20 latach eksploatacji nie nadawała się do dalszego użytkowania. Rozwój Gminy i wzrost liczby mieszkańców spowodował, iż do oczyszczalni wpływała dwukrotnie wyższa ilość ścieków, niż jej maksymalna przepustowość. Zatem oczyszczalnia nie spełniała swojej podstawowej funkcji i stąd decyzja o wybudowaniu nowej. Jest to największy projekt realizowany w Gminie od wielu lat, który przyczyni się do ulepszenia systemu oczyszczania ścieków. 

Radni Gminy Dobrzeń Wielki na wniosek Wójta w dniu 24 maja 2018 r. podjęli Uchwałę
Nr XLIV/368/2018, w której ustalono dopłatę do 1m3 ścieków dla każdej grupy odbiorców w wysokości 1,50 zł.

Cena za odbiór 1m3 ścieków dla mieszkańca Gminy, po uwzględnieniu dopłaty w pierwszym roku obowiązywania taryfy będzie wynosiła 6,67 zł netto (7,20 zł brutto). Dotychczasowa cena wynosiła 6,15 zł netto (6,64 zł brutto).

W kolejnych latach wysokość dopłat będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy Dobrzeń Wielki.

Nowe ceny będą obowiązywały od dnia 08.06.2018 r.

PDFDobrzeń Wielki- Decyzja GL.RET.070.7.140.2018.pdf
PDFDW_uchwała Nr XLIV_368_2018.pdf
PDFTaryfa Dobrzeń Wielki 09062018-08062021.pdf
 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki