Aktualności Gminy Dobrzeń Wielki

 

 

 • OBWIESZCZENIE

  o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki

  Data publikacji:16-08-2017 09:38
 • Gieldasierpien17.jpeg

  Giełda staroci i rzeczy używanych

  Zapraszamy w sobotę 12 sierpnia na plac obok OSP w Dobrzeniu Małym

  Data publikacji:07-08-2017 14:42
 • !online_tor_plakat_2017.png

  Zapraszamy na festyn

  12-13 sierpnia 2017r., stadion TOR-u w Dobrzeniu Wielkim

  Data publikacji:04-08-2017 14:02
 • ZAWIADOMIENIE

  W dniu 04. 08. 2017 r. ( piątek ) w godzinach od 800 do 1500 na odcinku sieci ciepłowniczej w Dobrzeniu Wlk. zostanie wstrzymana dostawa ciepła z powodu usuwania awarii. Wstrzymanie ciepła dotyczy ul. Morcinka do nr 5, ul. Opolskiej – strona nieparzysta od nr 15 do nr 23, ul. Scheitzy do nr 15.

  Data publikacji:03-08-2017 13:30
 • Ogłoszenie

  Gmina Dobrzeń Wielki informuje, że dla upamiętnienia 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 01.08.2017 r. o godz. 17.00 na czas jednej minuty z wykorzystaniem sygnału ciągłego nastąpi uruchomienie syren alarmowych na terenie naszej gminy

  Data publikacji:31-07-2017 07:50
 • Terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018

  Data publikacji:28-07-2017 11:33
 • plakat-2.jpeg

  Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych

  Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby pracujące, nieaktywne, bierne zawodowo, osoby bezrobotne i uczące się. Kryterium formalne stanowi bowiem,oprócz bycia osobą dorosłą z woj. opolskiego, Aglomeracja Opolska, chęć zdobycia, uzupełnienia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych będąca własną inicjatywą (uczestnictwo w projekcie/kursie niezależne od pracodawcy, urzędu pracy,itp.) bez względu na status Uczestnika/czki na rynku pracy.

  Data publikacji:27-07-2017 14:08
 • Plakat2.jpeg

  DBAMY O SIEBIE, ABY DBAĆ O INNYCH

  Samorząd Województwa Opolskiego wraz z Fundacją INTRA zaprasza do udziału w projekcie „DBAMY O SIEBIE,  ABY DBAĆ O INNYCH”. Jest on kierowany do członków rodzin/opiekunów osób dorosłych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze  względu  na upośledzenie umysłowe  i choroby psychiczne , bez względu na stopień.

  Data publikacji:27-07-2017 13:20