Petycje złożone w 2019r.

Petycja nr 1

1.   Numer w Rejestrze petycji: 1/2019
2.   Numer kancelaryjny: Or.152.1.2019
3.   Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o. ,
reprezentowana przez Prezesa Zarządu Adama Szulca,
 ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

4.   Data wpływu do Urzędu Gminy: 29 maja 2019r.
5.   Przedmiot petycji : optymalizacja wydatków gminy związanych z zamawianiem usług telekomunikacyjnych  - wniosek o zebranie przez Gminę Dobrzeń Wielki ofert rynkowych  w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Gminy i dokonanie analizy wydatków obecnie ponoszonych w tym zakresie.

6.    Treść petycji - PDFInicjatywa - jawność - transparentność - wszyscy mamy obowiązek zmieniać Gminy na Lepsze_.pdf

        7.   Przebieg postępowania:

-  Dokonano analizy kosztów ponoszonych przez Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim z tytułu korzystania przez pracowników z służbowych telefonów komórkowych. W wyniku tej analizy stwierdzono, że koszty ponoszone przez Urząd Gminy z tego tytułu są optymalnie niskie, a co za tym idzie nie ma powodów do aneksowania umów czy też zmiany operatora.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wysłano w dniu 19 czerwca 2019r. do podmiotu składającego petycję, na adres e-mail wskazany PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.pdf

Petycja nr 2

 1. Numer w Rejestrze petycji: 2/2019
 2. Numer kancelaryjny: Or.152.2.2019
 3. Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
  Mieszkańcy sołectwa Kup (22 osoby);
  brak w treści petycji zgody na publikacje danych osobowych.
 4. Data wpływu do Urzędu Gminy: 13 czerwca 2019r.
 5. Przedmiot petycji: Wykonanie trwałego utwardzenia ul. Sosnowej w Kup poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej.
 6. PDFTreść petycji.pdf
 7. Przebieg postępowania:
  1) w dniu 18 czerwca 2019r. skierowano petycję do rozpatrzenia Radzie Gminy Dobrzeń Wielki –PDFPrzekazanie petycji do rozpatrzenia Radzie Gminy.pdf
  2) PDFProtokół posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf
  3) PDFUchwała nr IX.69.2019 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji - Kup, ul. Sosnowa.pdf
  4) PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji - Kup, ul. Sosnowa.pdf

Petycja nr 3

 1. Numer w Rejestrze petycji: 3/2019
 2. Numer kancelaryjny: Or.152.5.2019
 3. Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
  Mieszkańcy ul. Sosnowej w Dobrzeniu Wielkim(6 osób);
  brak w treści petycji zgody na publikacje danych osobowych.
 4. Data wpływu do Urzędu Gminy: 25 czerwca 2019r.
 5. Przedmiot petycji: dokończenie budowy drogi asfaltowej na ulicy Sosnowej w Dobrzeniu Wielkim
 6. Treść petycji – PDFPetycja Nr 3 -skan.pdf
 7. Przebieg postępowania:
  - w dniu 27 czerwca 2019r. skierowano petycję do rozpatrzenia Radzie Gminy Dobrzeń Wielki – PDFSkan pisma - przekazanie petycji.pdf
  -PDFProtokół posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf
  -PDFUchwała nr IX.70.2019 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji - Dobrzeń Wielki, ul. Sosnowa.pdf
  -PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji -Dobrzeń Wielki, ul. Sosnowa.pdf

Petycja nr 4

 1. Numer w Rejestrze petycji: 4/2019
 2. Numer kancelaryjny: Or.152.6.2019
 3. Imię i nazwisko/ nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
  Petycja przekazana przez Wojewodę Opolskiego do rozpatrzenia i załatwienia według właściwości. W treści petycji informacja o braku zgody na publikację danych osobowych.
 4. Data wpływu do Urzędu Gminy: 5 września 2019r.
 5. Przedmiot petycji: Wykonywanie kontroli nad realizacją rozkładów jazdy przewoźników regularnych i specjalnych w postaci obserwacji lub zagrania roli „tajemniczego pasażera, klienta” celem lepszego udokumentowania dokumentu przewozowego.
 6. PDFTreść petycji.pdf
 7. Przebieg postępowania:
Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki