Program „ Sport dla Wszystkich ” pn. „ Łyżwy + lodowisko = świetna zabawa ” 2019

W II semestrze roku szkolnego 2018/2019 uczniowie klas V, bądź VII szkół podstawowych z terenu gminy Dobrzeń Wielki brali udział w zajęciach realizowanych w miesiącach styczeń – kwiecień 2019, na sztucznym lodowisku Toropol w Opolu. Bezpłatnymi zajęciami nauki oraz doskonalenia jazdy na łyżwach objętych było 90 uczniów i tak:.

  • PSPzOS w Dobrzeniu Wielkim 27 uczniów – kl. VII
  • PSP Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim 30 uczniów – kl. VII
  • PSP w Chróścicach 15 uczniów – kl. VII
  • PSP w Kup 18 uczniów – kl. V

Uatrakcyjnienie zajęć sportowych było możliwe dzięki realizacji Rządowego Programu „Sport dla Wszystkich” działanie „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” (Dz.U. z 2018r., poz. 69). Gmina Dobrzeń Wielki, dla potrzeb realizacji Programu, podpisała dnia 16 stycznia 2019r. umowę o współpracy partnerskiej z operatorem Programu - Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS w Opolu.

W ramach Programu pn. „Łyżwy + lodowisko = świetna zabawa”, zorganizowano, jako zajęcia pozalekcyjne, 4 wyjazdy na sztuczne lodowisko Toropol w Opolu. Uczniowie mieli zapewnioną każdorazowo jedną godzinę nauki jazdy na łyżwach, bądź jej doskonalenie.

Program był całkowicie bezpłatny dla rodziców, a finansowanie z Programu „ Sport dla Wszystkich”, obejmowało  pokrycie kosztów związanych z transportem, wejściem na lodowisko, wypożyczenie łyżew, ubezpieczenie uczestników, opłacenie instruktorów oraz kadry wychowawców.

Wkład własny Gminy Dobrzeń Wielki na realizację Programu w 2019r. to kwota łączna 3.600,00 zł                    (90 uczestników x 10 zł x 4 wyjazdy) oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunów.

Program był realizowany po raz pierwszy i cieszył się wielkim powodzeniem wśród uczniów, warto go kontynuować w przyszłości. Zajęcia sportowe prowadzone na lodowisku miały na celu aktywizację ruchową młodzieży szkolnej, profilaktykę wad postawy, nadwagi i otyłości, efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (lodowisko), a także wyrównanie szans w dostępie do obiektów sportowych uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma lodowiska.

 

                                                                                              Zastępca Wójta Gminy

                                                                                                        Irena Weber

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki