Pamięć o bliskich i nie tylko

Pamięć o bliskich i nie tylko

 

          W czas Wszystkich Świętych ludzie zapalają świeczki na grobach swych bliskich, przynoszą kwiaty, wieńce. Tak wyrażają swą pamięć o nich i szacunek. Tak jest od dawna. Od dawna też podobnie pamiętają o grobach anonimowych, mogiłach żołnierskich, miejscach gwałtownych zdarzeń – tragedii. Ostatnie czasy często przy drogach w miejscach wypadków komunikacyjnych. Za dnia i nocy świecą się lampki, w święta i nie tylko. Przejaw nowego? – chyba już jednak tradycja, nawet dość powszechna. Na zdjęciach takie miejsca w Świerkli.

 

                                                        J. Moczko - świerklanin