Stowarzyszeni wybrali


logo stowarzyszenia.jpeg

W dniu 25.11.2011 r. (piątek) miało miejsce Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw „Świerkle”. Przy frekwencji 86% udzielono
absolutorium zarządowi stowarzyszenia, przyjęto program działania na 2012
rok, wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną na kolejną kadencję.
Zarząd: Józef Moczko – prezes, Waldemar Kesner – v-ce prezes, Maria
Konieczko – sekretarz, Barbara Prudlik – skarbnik.
Komisja Rewizyjna: Joachim Komor – przewodniczący, Bernard Kałuża i Edyta
Kokot – członkowie.
Nowum w reprezentacji stowarzyszenia to osoba do kontaktu z
świerklańską młodzieżą społecznie występującą lub wyrażającą taką chęć,
zdeklarowała się do tego Danuta Jałowy. Więcej informacji na świerklańskiej
stronie internetowej.

J. Moczko – świerklanin
Prezes stowarzyszenia