Świetlicowych zajęć czar

swietl.jpeg

Tak się złożyło, że przerwa wakacyjna świerklańskiego oddziału Publicznego
Przedszkola w Czarnowąsach trwała 2 miesiące, bo w tym czasie prowadzony był tam remont.
Dla dzieci, również i tych szkolnych, które nie pojechały gdzieś na ferie,
zorganizowano jak co roku zajęcia świetlicowe. Jak zwykle z dużym, acz nierównym
wzięciem. W Sali Wiejskiej, która zwyczajowo staje się wtedy dla nich bazą i ostoją, z której
wyruszają na tereny zabawowe, wycieczki, do teatru, zoo, itd. Na miejscu pozostają w
zasadzie tylko w słotne dni.
Ale przyszedł również dla ich „bazy” – Sali Wiejskiej, czas remontu, w zasadzie
malowania. Wtedy LZS GROM Świerkle udostępnił im swe pawilony socjalne przy boisku,
gdzie obok w parku SRI Świerkle enklawa dla dzieci, a więc wszystko co trzeba i było
niemniej miło. Dodatkowo w wyjątkowo gorące dni LZS skojarzył podlewanie murawy z
potrzebami dzieci i te w strojach plażowo-kąpielowych korzystały ze sportowego prysznica.
Słowem świetlicowa grupa świetnie zrealizowała swe zajęcia mimo remontowych perturbacji,
w czym swój udział ma również Nikola Kałuża – opiekunka i wychowawca z ramienia GOK –
organizatora zajęć świetlicowych w miejscowościach Gminy Dobrzeń Wielki, za co

mieszkańcy gminy są mu wdzięczni.

J. Moczko – Świerklanin