Strategia rozwoju

Pozytywne uwarunkowania rozwoju gminy m.in.:

 • korzystne położenie w sąsiedztwie Opola, a także komunikacyjne i przyrodnicze,
 • uprzemysłowienie tj. 30 zakładów zatrudniających powyżej 30 osób, a co za tym idzie - rynek pracy także dla mieszkańców gmin ościennych,
 • duża aktywność gospodarcza mieszkańców (ok. 740 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w zakresie handlu, usług i drobnej wytwórczości),
 • dostęp do źródeł energii elektrycznej, cieplnej i gazowej,
 • rozwinięta infrastruktura techniczna,
 • rozwinięta infrastruktura społeczna,
 • istnienie możliwości lokalizacji dalszych zakładów przemysłowych i usługowych,
 • dobre warunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz analiza stanu istniejącego.

Pozwala to na określenie najbliższych priorytetów rozwojowych:

 • dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej,
 • poprawy bezpieczeństwa na drogach,
 • modernizacja systemu ogrzewania mieszkań,
 • tworzenie nowych miejsc pracy poprzez lokowanie na terenie gminy nowych podmiotów gospodarczych,
 • rozwój przemysłu rolno-przetwórczego w celu poprawy zbywania surowców rolnych i zwierzęcych wyprodukowanych w regionie,
 • restrukturyzacja rolnictwa,
 • poprawa warunków rekreacji i wypoczynku mieszkańców poprzez odpowiednie wykorzystanie do tego celu istniejących wód, nadbrzeży rzek i lasów,
 • integracja z gminami ościennymi (szczególnie z miastem Opole) w sferze gospodarczej i ekologicznej,
 • ciągłe polepszanie warunków kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych.

Pełny tekst Strategii Rozwoju Gminy:
PDFStrategia Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2014-2020.pdf
PDFStrategia rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki.pdf - z roku 2007

Gwiazdka Polecamy

aglomeracja.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki.