Ci sami w Kup wciąż teatr grali?

Jeżeli postrzegać teatr „ekipy” z Kup, o której było co nieco w ostatnim
numerze Beczki, jako w pełni „dorosłej” z pełnymi walorami scenicznymi,
może pojawić się pytanie, czy aby nie miała ona już wcześniej jakichś
doświadczeń teatralnych. Miała – okazuje się, parę dobrych lat wcześniej w
szkole podstawowej. Większość z jej składu występowała w „sztukach” razem z
innymi uczniami starszych klas, a którzy później czymś innym byli ujęci.
Na fotografii z okresu szkolnego prezentacja takiej właśnie sztuki, jak
mówi pani Janina Dekutowska – wówczas nauczycielka w Kup i prowadząca
ten „szkolny teatr”- to było przedstawienie bajki Christiana
Andersena „Brzydkie Kaczątko”. „Wystawialiśmy ją kilka razy, dla szerokiej
publiczności miejscowej Sali Wiejskiej, chyba w okresie jesienno-zimowym, w
czasie karnawały, poza wioską raczej nie. To było gdzieś tak na przełomie lat
50/60-tych. Stroje, scenografię, rekwizyty, wszystko we własnym zakresie, albo
wykonaliśmy, albo przyniesione było z domu, jak chociażby mandolina a raczej
bałałajka. Sporo pomogła mi przy tym starsza koleżanka po fachu Nadzieja
Misa – żona ówczesnego kierownika szkoły”.
Z kolei „dziewczyna z bałałajką” z tej samej fotografii, wtedy Teresa
Kuta (Renia) z podobnym rozrzewnieniem wspomina ten teatr, właściwie jak
wydarzenie z lat szkolnych. Oprócz siebie wymienia kolejno resztę grupy:
I rząd – Elżbieta Miozga, Jan Nikisch, Hildegarda Cyrys, Krystyna Malucha,
Alfred Niestrój, Maria Pogrzeba, Piotr Kiwus,
II rząd – Bernard Sowada, Adam Olszewski, Grażyna Dżułyńska, Krystian
Statnik.
Przedstawienia „Brzydkiego Kaczątka” to nie wszystko z wcześniejszych
doświadczeń wspomnianej wcześniej ekipy teatralnej z Kup. Na kolejnej
fotografii jeszcze wcześniejszej pani Janina z dziećmi „schowanymi”
za „marionetkami” przygotowanymi do prezentacji w obrazach teatru
kukiełkowego, gdzie uruchamiało się je sznurkami, coś jak pajacyka do
pociągania za sznurek.
Były też wystąpienia z jasełkami, co widać również na kolejnym zdjęciu.
Na koniec jak swoisty punkt odniesienia do całości jeszcze raz „ekipa” w
sztuce „Posażna Jedynaczka” tym razem w pełnej obsadzie: od lewej: Zygmunt
Turek, Krystyna Malucha, Bernard Sowada, Maria Tront, Ginter Grzesik, Łucja
Tront, Edward Włodarczyk, Maria Stanik i Paweł Stanik. Czy to już wszystko o
teatrze w Kup? – kto wie.

J. Moczko – świerklanin
współpraca: Janina Dekutowska i Teresa Król (Renia)
ci sami kup2.jpeg
ci sami kup3.jpeg
ci sami kup4.jpeg
ci sami kup1.jpeg