Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - klauzule informacyjne

PDFINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska .pdf
PDFINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Dowody osobiste .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Ewidencja miejsc noclegowych .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Monitorowanie działalności stowarzyszeń i fundacji oraz organizacji pożytku publicznego .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Nabory (rekrutacje) na wolne stanowiska urzędnicze .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Nadawanie odznak .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego i lub umieszczenie urządzeń w pasie drogi .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Naliczanie wymiaru i pobór zobowiązań podatkowych oraz opłat, wydawanie zaświadczeń dotyczących podatków i opłat .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i określanie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Organizacja i realizacja zadań z zakresu nauczania i wychowania oraz wspieranie uczniów .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Organizacja pracy rady gminy .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i przemocy w rodzinie .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Realizacja programów i projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Rozwój zawodowy i realizacja spraw nauczycieli .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Ustalanie prawa, naliczanie i wypłata dodatku energetycznego .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Ustalanie prawa, naliczanie i wypłata dodatku mieszkaniowego .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Utrzymanie czystości i porządku w gminie .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zamówienia publiczne .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zatrudnianie i realizacja stosunku pracy .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zawieranie i realizacja umów cywilnoprawnych .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Dofinansowywanie działań proekologicznych .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Gospodarowanie lokalami komunalnymi .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Gospodarowanie nieruchomościami .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Ochrona wód i gospodarka wodami .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Ochrona zwierząt .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Reprezentacja i promocja gminy .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Wolontariat oraz pożytek publiczny .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Wycinka i nasadzenia drzew i krzewów .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Wydawanie Kart Dużej Rodziny .pdf
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 20.pdf
 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki