Kultura i sport

Kultura i rozrywka koncentrują się wokół Gminnego Ośrodka Kultury.

 • Zespoły ludowe: "Dobrzenianki", "Chróściczanki", "Kupskie Echo";
 • Zespoły śpiewacze: zespoły mniejszości niemieckiej - "Schlesierklang" z Dobrzenia Wielkiego oraz zespół z Kup;
 • Młodzieżowy zespół teatralny, ognisko artystyczne, ognisko muzyczne, zespoły tańca nowoczesnego "Antrakt" i "Wega" oraz zespół rockowy "Celebra", Klub Tańca Towarzyskiego "Fokus";
 • Chór "Cantabile", Orkiestra Dęta "Krawczyk Combo Band", Studio Piosenki, Gminny Dziecięcy Zespół Wokalny, dziecięce zespoły muzyczne;
 • Klub Fotograficzny "Fokus".

W budynku Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim mieszczą się także Gminna Biblioteka Publiczna, która jest centralą gminnej sieci bibliotek (Kup, Chróścice).
Na terenie Gminy, głównie w szkołach, w GOK-u w Dobrzeniu Wielkim działają Izby Regionalne, w których znajduje się wiele cennych eksponatów często o wartości muzealnej.

Przy współpracy GOK-u z miejscowymi klubami sportowymi, szkołami, radami sołeckimi, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Kołami Mniejszości Niemieckiej PZW, duchownymi i innymi organizacjami społecznymi, organizowanych jest wiele uroczystości m.in.:

 • "Dzień Teatru Klasowego" (L.O. w Dobrzeniu Wielkim);
 • "Olimpiada Sportowa Przedszkolaków" (Przedszkole w Kup);
 • "Festiwal Piosenki Przedszkolnej" (Przedszkole w Chróścicach);
 • "Dobrzeńskie Beranie" - konkurs na gwarę śląską (Szkoła Podstawowa nr 1 w Dobrzeniu Wielkim);

Do ciekawych imprez cyklicznych organizowanych na terenie Gminy zaliczane są m.in.:

 • Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Gminy Dobrzeń Wielki;
 • Koncert charytatywny "Na rzecz chorego dziecka";
 • Konkurs na symbolikę Świąt Wielkanocnych;
 • Dni Dobrzenia;
 • Jesień z folklorem;
 • Przegląd współczesnej pieśni ludowej;
 • Świąteczny koncert kolęd;

We współczesnej obyczajowości mieszkańców Gminy żywe są dawne zwyczaje i obrzędy, związane z rytmem pracy w polu i na rzece, czy świętami. Okres żniw kończą dożynki zwane na Śląski "Żniwniokiem". Uwieńczeniem "Żniwnioka" jest "koruna" - wieniec żniwny pleciony z różnego rodzaju zbóż. Wiele zwyczajów i pieśni wiąże się z Odrą, szczególnie żywe są tradycje koszykarskie i flisackie. Popularny wśród "matackourzy" - zwanych później "łodziorzami" - chrzest nowicjuszy. Wśród szczególnie atrakcyjnych obrzędów należy wymienić: Andrzejki, wcześniejsze Katarzynki, związane ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocnymi. W okresie karnawału odbywają się widowiska herodowe np. "wodzenie niedźwiedzia".

Od czerwca 1990 r. wydawany jest (najpierw przez Zarząd Gminy następnie przez Urząd Gminy, a obecnie jako wkładka "Echa Gmin") gazeta "Głos Dobrzenia", w której znaleźć można informacje dot . historii regionu jak i aktualności z życia gminy.

Sport i rekreacja.

Życie sportowe koncentruje się wokół klubów sportowych:

 • LZS "TOR" Dobrzeń Wielki,
 • LZS "Victoria" Chróścice,
 • LZS KUP
 • LUKS "Podium" Kup

Wszystkie kluby posiadają stadiony i boiska sportowe z zapleczem sanitarno-socjalnym. Na terenie gminy działają drużyny: piłki nożnej, siatkowej i ręcznej oraz tenisa ziemnego i stołowego, skata i szachowe. Kluby sportowe maja możliwość korzystania z sal gimnastycznych, które są przy każdej szkole.